Skriptspråk används för att hantera datasamverkan mellan Siebel-servern/webbservern och anv’ndargränssnittet. Detta kräver att JavaScript är aktiverat i webbläsaren.

Du gör detta på följande sätt i Internet Explorer:

Välj Verktyg > Internet-alternativ > Säkerhet > Övrigt > ange "Active Scripting" till aktiverad eller att fråga

Välj Verktyg > Internet-alternativ > Säkerhet > Övrigt > ange "Kör skript för Java-appletar" till aktiverad eller att fråga

För andra webbläsare gör du på motsvarande sätt för att aktivera användning av JavaScript och för att tillåta att Java-appletar samverkar med JavaScript.