Komentosarjoja käytetään Siebel-palvelimen tai Web-palvelimen ja käyttöliittymän välisten tiedonsiirtojen hallintaan. Tämä edellyttää, että JavaScript on otettu käyttöön Web-selaimessa.

Voit määrittää tämän Internet Explorer -ohjelmassa seuraavasti.

Valitse Työkalut > Internet-asetukset > Suojaus > Muut > valitse Salli aktiiviset komentosarjat -kohdan arvoksi Ota käyttöön tai Kysy vahvistus.

Valitse Työkalut > Internet-asetukset > Suojaus > Muut > valitse Suorita Java-sovelmat -kohdan arvoksi Ota käyttöön tai Kysy vahvistus.

Jos käytät muita selaimia, ota JavaScript käyttöön ja salli Java-sovelmien ja JavaScriptin toiminta kunkin selaimen vastaavien ohjeiden mukaan.